แบบเหล็กและอุปกรณ์

แบบเหล็กและอุปกรณ์ มีให้เลือกดังนี้
1. แบบเหล็กหน้าตรงสำหรับงานเทคานและผนัง หน้ากว้างขนาด 15 ถึง 60 ซม. ความยาว 1.20 และ 1.50 ม.
2. แบบเทเสา ความสูง 3 ม. หน้ากว้าง 20, 25, 30 ซม.
3. แบบเทถนน ความยาว 3 ม. หน้ากว้าง 15, 20, 25 ซม.

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์