ตู้สโตร์เก็บของ

หมวดหมู่:

ตู้สโตร์เก็บของ

  • ขนาด 2.4 x 6 เมตร
  • ตู้เหล็กคอนเทนเนอร์ ผนังเหล็ก พื้นไม้
  • เหมาะสำหรับเก็บของและอุปกรณ์ต่างๆ