ท่อแป๊ปกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel Pipes)

฿0.00

หมวดหมู่:

ท่อกัลวาไนซ์ มาตาฐาน BS1139 มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้

  1. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 1 เมตร
  2. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 1.5 เมตร
  3. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 2 เมตร
  4. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 3 เมตร
  5. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 4 เมตร
  6. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 5 เมตร
  7. ท่อกัลวาไนซ์ 1 1/2″ หนา 3.2 mm. ยาว 6 เมตร