เครื่องตัดเหล็ก (ไฮดรอริค)

฿0.00

เครื่องตัดเหล็ก (ไฮดรอริค)

  • ตัดเหล็กขนาด 26 ถึง 32 มม.
  • เครื่องใหญ่น้ำหนักประมาณ 700 กก.