แผ่นทางเดิน (Walking Panel)

฿0.00

แผ่นทางเดิน มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ

  1. แผ่นปูทางเดิน แบบปิด ขนาด 45 x 182 cm.
    • ใช้สำหรับครอบขานั่งร้านเพื่อใช้เป็นทางเดินและเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน
  2. แผ่นปูทางเดิน แบบปิด-เปิด ขนาด 50 x 182 cm.
    • ใช้สำหรับครอบขานั่งร้านชั้นบนสุดสามารถเปิดขึ้นและพับลงได้ ทำให้มีพิ้นที่ทำงานมากขึ้น