ฉากมุม (Rigth Cornerangle Form)

ฉากมุมมีให้เลือก 2 ขนาด ดังนี้

  1. ฉากมุมขนาด 1.20 เมตร
  2. ฉากมุมขนาด 1.50 เมตร

ใช้สำหรับเข้ามุมแบบเหล็กให้ตั้งฉากกัน เช่น เสา คาน