ตัวหนอน (U-Clip)

ตัวหนอน (U-CLIP)

  • ขนาดมาตรฐาน
  • ใช้สำหรับล็อคแบบเหล็กให้ยึดติดกัน