ตัวหนอน (U-Clip)

  • ใช้สำหรับล็อคแบบเหล็กให้ยึดติดกัน
  • ขนาดมาตรฐาน