เหล็กกล่อง (Steel tube)

เหล็กกล่อง มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้

  1. เหล็กกล่อง  2″x2″x1 m.
  2. เหล็กกล่อง  2″x2″x2 m.
  3. เหล็กกล่อง  2″x2″x3 m.
  4. เหล็กกล่อง  2″x4″x3 m.
  5. เหล็กกล่อง  2″x4″x4 m.
  6. เหล็กกล่อง  2″x4″x6 m.
  7. เหล็กกล่อง  4″x4″x2 m.
  8. เหล็กกล่อง  4″x4″x3 m.
  9. เหล็กกล่อง  4″x4″x4 m.
  10. เหล็กกล่อง  4″x4″x6 m.