แบบเทถนน (Road Formwork)

แบบเทถนน มีให้เลือก 2 ขนาด ดังนี้

  1. แบบเทถนน 0.15 x 0.20 x 3.00 m.
    • (สามารถใช้งานได้ 2 หน้า 15 และ 20 cm.)
  2. แบบเทถนน 0.20 x 0.25 x 3.00 m.
    • (สามารถใช้งานได้ 2 หน้า 20 และ 25 cm.)

*สามารถติดคีย์หรือบัวเพิ่มเติมได้