แบบเสา (Column Formwork)

แบบเสา (เข้ามุมแบบตัว L) ขนาดที่ให้เลือก ดังนี้

  1. แบบเสา 0.20×0.20x 3 m.
  2. แบบเสา 0.25×0.25x 3 m.
  3. แบบเสา 0.30×0.30x 3 m.

แบบเสา 1 ต้นจะมี 2 ท่อนมาประกบกัน