แบบเหล็ก (Steel Formwork)

แบบเหล็ก มีให้เลือกหลายขนาด ดังนี้

 1. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.15 x 1.20 m.
 2. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.15 x 1.50 m.
 3. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.20 x 1.20 m.
 4. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.20 x 1.50 m.
 5. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.25 x 1.20 m.
 6. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.25 x 1.50 m.
 7. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.30 x 1.20 m.
 8. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.30 x 1.50 m.
 9. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.40 x 1.20 m.
 10. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.40 x 1.50 m.
 11. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.50 x 1.20 m.
 12. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.50 x 1.50 m.
 13. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.60 x 1.20 m.
 14. แบบเหล็ก หนา 2 mm. ขนาด 0.60 x 1.50 m.